Kontaktné formuláre

Nemusíte volat, vyberte si najvhodnejší kontaktný formulár a napíšte nám.

Registrácia novej karty Skylink
Formulár slúži pre registráciu novej dekódovacej karty Skylink.
Zmena registrácie karty Skylink
Formulár slúži k zmene vlastníka dekódovacej karty Skylink (vypĺňa nový vlastník dekódovacej karty Skylink).
Otázky k platbám
Formulár slúži pre otázky týkajúce sa platieb a riešení požiadaviek súvisiacich s platbami.
Otázky ku Skylink Live TV
Formulár slúži k otázkam a požiadavkám týkajúcich sa služby Skylink Live TV.
Technické otázky
Formulár slúži k technických otázkam a požiadavkám (satelitné prijímače, CA moduly, dekódovacie karty, chybové hlásenia, zlý signál).
Ukončenie zmluvy
Formulár slúži len pre zákazníkov, ktorí si zadovážili Skylink za 1 € a uzatvorili zmluvu so záväzkom na 24 mesiacov.
Ostatné otázky
Formulár k všeobecným otázkam, pre ktoré nie je vhodný ani jeden z vyššie uvedených formulárov.