Technické otázky

Pred odoslaním otázky, si prosím preštudujte naše Novinky a skúste nájsť riešenie pomocou Rýchla pomoc.

* Odporúčame overiť si, či naša e-mailová odpoveď nebude uložená vo vašej emailovej schránke v zložke Nevyžiadaná pošta alebo Reklama.

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení, vyslovujem súhlas k zhromažďovaniu, spracovanie, uchovanie a užívanie vyššie uvedených osobných údajov.