Ukončenie zmluvy

Formulár slúži len pre zákazníkov, ktorí si zadovážili Skylink za 1 € a uzatvorili zmluvu so záväzkom na 24 mesiacov.
Ak taký záväzok nemáte, NIE JE POTREBNÉ ŽIADAŤ O UKONČENIE ZMLUVY - po vypršaní predplatného vám len prestanú hrať vaše programy a nehrozia vám žiadne dlhy, upomienky či sankcie.

* Odporúčame overiť si, či naša e-mailová odpoveď nebude uložená vo vašej emailovej schránke v zložke Nevyžiadaná pošta alebo Reklama.

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení, vyslovujem súhlas k zhromažďovaniu, spracovanie, uchovanie a užívanie vyššie uvedených osobných údajov.